Algemene voorwaarden

SpijkerTof.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK nummer: 59113537

Algemene voorwaarden SpijkerTof.nl

1.De verkoper

SpijkerTof.nl is gevestigd in Nederweert. SpijkerTof.nl is eigendom van Mevrouw van der Steen hierna te noemen SpijkerTof.nl.

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn bestelling via deze website bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

3. Beschrijvingen en foto’s op door SpijkerTof.nl op haar website gepubliceerd.

SpijkerTof.nl levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SpijkerTof.nl de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SpijkerTof zal niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

SpijkerTof.nl is niet verantwoordelijk voor media van derden.

4. Prijzen

SpijkerTof.nl behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren SpijkerTof.nl is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen Nederland werden door SpijkerTof.nl vastgesteld op 6,95 euro en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke TNT tarieven. Pakjes boven de 10 kg is de vastgestelde prijs 13,25 euro.                                                 Past de bestelling in een envelop dan wordt deze met het normale tarief voor brieven verstuurd per Post.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en SpijkerTof op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat SpijkerTof.nl de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, pakjes met de Pakketservice van TNT Post. Indien producten van SpijkerTof niet op voorraad zijn laten wij u weten dat er een vertraging is en wat de verwachte levertijd zal zijn. I.v.m. derden is het niet altijd mogelijk deze levertijd precies te vermelden.

8.Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikelen vallen ten laste van de koper.

9. Risico van verzending

SpijkerTof.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via TNT post. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

10. Klachten en Garantie

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekende brief. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.